ببینید:

از بی کاریو و وقت استراحت استفاده کردیمو افتادیم به زدن طرح واسه هدرمون…
ماشاال… انقده هم خواستار دارم ( :دی) همه بسیجن واسه ی زدن طرح …ادم حال می کنه دوستان رو می بینه که واقعا چقدر سخاوتمندانه واسه بلاگ ما طرح می زنند..اخی …اجرتون با خدا… :دی…
هوم…;کارم شده است در این روزها همین ها ..گردش ..کتاب …نوشتن …و باز کردن صفحه های بلاگ های ملت شفیق اینترنتی …(نفس عمیق)به زودی استراحت تمام خواهد شد …
اصلاح شده در 12 بهمن:
منصرف شدم نبینید…

Advertisements

گزیده.

یک شخصیت می خواهد خودش را به زور و اجبار به فضای یک داستان تحمیل کند می بنید جا نیست به عناصر داستان تقریبا التماس می کند …
اقای فرعی/رویا صدر/همشهری داستان/ص55/کتاب بهمن.
پ.ن:یه خبر خوب شنیدم .:).واسش خوشحالم.