اینجا

چقد بد که اینجا فیلتره …دلم گرفته ….
خیلی …
و همین اینها …

Advertisements

این روزا

رفتم دفترچه کاردانی به کارشناسی سراسریو گرفتم …یادم نبود که کد محل تو این مرحله نمی شه و زد …نشسته بودم داشتم فک می کردم پس کد محل شهرا کوشش…؟!
تازه دوزاریم افتاد…
گوشیم تو نت نمی ره ..از پست دادن با گوشی هم دیگه باید گذشت …همچنین دیدن دیدگاهها…
و گفته بودم فک می کنم که حوالی اتوبان رو دوست نداشتم ..یه کمی بد تموم شد …
خیلی شلو ول و این حرفا …
این روزا نه خوبم نه بدم …
شما هم بگید چطورید؟!خوب؟!