پهنا


پهنای روزگار…

Advertisements

باد چترم را با خود ببر…!

ابرها ی تیره همه جا را می پوشانند…
باران شروع به باریدن م یکند
اینک فقط باد و باران هستند که حکمرانی می کنند…چترها بسته!
پ.ن:وقتی بارون بند اومد یه رنگین کمون خیلی خوشگل در اومد …کمونش کامل بود …
پ.ن:هر کاری کردم عکسی که گرفتم ازش رو اپلود کنم نشد …!

تنها دو ماه دیگر فرصت دارید!

عصر روز 5شنبه است
درس نمی خونم
عوضش چلچراغ گرفتم دستم هی می خونم …هی می خونم
..از اون طرف دارم اهنگ گوش می دم
عصر به این خوبی حیف نیست با زبان خوندن بگذره ؟!
نمی دونم چرا شماره بعدیه خردنامه نمی یاد ….
امروزی دلم هوای یکیو کرد حالا نمی گم کی تو تناقض بمونه (شخص مورده نظر)
نمی دونم چرا امسال اصلا حوصله درس خوندن ندارم …
انگیزه نیست …
فرداتولده خواهرمه …
تولده قیصر امین پور خدا بیامرز هم هست …
دیگه نم یدونم تولده کیاس ….!
دیگه اینکه انگار نه انگار که اریبهشته و من دوماه دیگه کنکور دارم .بله.
تنها دو ماه دیگر ….