اسپانیا.

پارک ساعی .
یادش به خیر .

رسیده اون زمانی که بتونم تا 3 بیدار بمونم رسیده اون زمانی که از خوابیدن لذت ببرم.گرچه راحتو و اسوده نیست.
دغدغه ها .دغدغه ها .خسته .خسته ام .
نا امید .بی هدف .بیمار .روانی.عصبی.بیروح .بی عشق . بی دغدغه عاطفی.
بی.

Advertisements

امین.

ازش یه خاطره دور یادمه .یه خاطره محو خیلی سال پیش عروسی یکی از برادراش رفته بودیم خونه اشون.بغل خونه اشون یه سرازیری بود اونجا یه شیر اب بود این می رفت اونجا ظرف می شست بعد این سرازیری می رفت پایین به سمت باغ ،باغ ما و باغ اونا .تو خونه اشون دو تا سگ داشتند دقیقا تو ورودی خونه ،خونه سگا بود بعد من می خواستم برم تو می چسبیدم به این.مثه ابجیم دوسش داشتم .خوشگل بود و مهربون .تو فیلمای عروسی خواهرم و داداشم هست .در حال خوردن ،رقصیدن،حرف زدن خندیدن.
سخته …
یه پسره 4ساله داره.امین.
ممکن بود کلی ارزو داشت این «ارزو» .
شاید مثه همه فک و فامیلا،تو بک گراندش دامادی پسرشو تجسم می کرده.هر چی ..هرچی …شوهری که عاشق اش بود…
از مرگ «ارزو » ناراحت شدم.خیلی.خیلی.
شاید اگه …شاید اگه …

شرکت امیر علی و شرکا.

یادمه سپینود ناجیان رو تو فیس بوک اد کرده بودم منتها اکسپت نکرده .نمی دونم چرا .نویسند های این تیپی چرا انقده به معنای واقعی کلمه چسن ؟اه ادم حالش بهم می خوره…
الان برم ماریو بارگاس یوسا رو اد کنم شب نشده اکسپت می کنه .
خواهرم واسه 5جمین بار امتحان رانندگی داده قبول نشده .:( طفلی.
کلی کار دارم باید انجام بدم حال ندارم دوست دارم چرت بزنم .
پای راستم از ران تا تاندون اشیل درد می کنه .
شنبه امتحان ریاضی .
اه چه گه بازاریه این مواقع امتحانا .تموم نمی شه راحت شیم.
پول ندارم و هزار تا چیز می خوام بخرم .
لپ تاپ و گوشی.
و هزار تا چیز دیگه .
اون دو تا اصلیاشن .چه ظهر پر چرتیه.
کی حال داره دوباره ریاضی مرور کنه .به.فک کن اگه بیفتم چی می شه….ریدم رسما.
پوففف.
و دیگر هیچ.