کسی دیگه اینجا رو نمی خونه.ولی چه اهمیتی داره.

اوون اول بالشی را کشید روی سرش،اما بعد بالش را کنار زد و گفت:»حتی اصلا قیافه هاشون یادم نیست .اصلا اون زنه،یعنی سیکا چه شکلی بود ،دستم توی شلوارش بود و حالا قیافه اش اصلا یادم نمی اد،واقعا که!»

آسمان خیس-از یودیت هرمان ترجمه ی حسینی زاد.قبلا معرفیش کرده بودم.

Advertisements

بدیهیات

پیرامون چه مسئله ای می خواهید صحبت کنید.در حالی که پیرامون تمام مسئله ها و نا مسئله ها را بدیهیات گرفته.
چیزی که هست اینه که همه چیز به طرز وحشتناکی بدیهیه.

نظر سنجی