پیراشکی 2

منظور از کرم پیراشکی خامه پیراشکی است ،کلمه اش یادم نمی یومد.پیراشکی خامه دار که خوردین؟
مهسا همه اش موقع خوردن خامه های پیراشکی داشت کاراش رو با جزئیات ریز به ریز تعریف می کرد(کارایی که با میم انجام داده بود).
مهسا همچین ادمی بود.بله.

Advertisements

پیراشکی

داشتیم با مهسا پیراشکی کرم دار می خوردیم .
مهسا داشت دیروز رو که رفته بود خونه میم خودش رو تعریف می کرد. داشتیم پیراشکی کرم دار می خوردیم.

پ.ن: می دونین دیشب خواب کیو دیدم ؟ عجیبه خواب م.ک رو .

My heart is breaking now

هر اس ام اسی که می یاد فکر می کنم میمه.
بهم برخورده نه اینکه چون بهم زده ها،نه چون اون بهم زده .
دیروز واقعا از دستش کلافه شده بودم ،واقعا ،اصلا حوصله اشو نداشتم ،گفتم خسته ام ،و از این بحثا(نفس عمیق)
میم زنگ نزد .
یعنی الان حالش چطوره ؟!
چت شده میم؟!
منو دچار اختلالات روحی کردی.
خوب بودنش ،زنگ نزدنش،منو بیشتر دچار تضاد فکری می کنه..هزاران هزار فکر… همه اش یاده اون روز می افتم که باهاش صحبت می کردم و قضیه رو براش گفتم،و اون هم (از سر ناچاری شاید)پذیرفت .
میم ،تو منو دچار تناقض حاد کردی.
تو باعث شدی تناقضم عود کنه و بیشتر شه .تو.
زمانی که گفتی چند شخصیتی هستم نذاشتی بهم بزنم
و الان سرزنشم کردی ،توبیخ که چرا و چرا
و من نتونستم هیچ جواب سر راستی بهت بدم چون تو متوجه نمی شی. تو هیچ کدوم از حرفای منو قبول نداشتی.
تضاد اعتقادی.
تو منو ظالمانه ترکم کردی،در حالی که من داشتم سعی می کردم با تو کنار بیام. متنفرم ازت.
با قلبی مالامال از عشق
آسیه.