هندی سردرگم متولد امریکا

«دیمیتری می گه سی ینا مثل شهرای توی قصه هاس.»و بلافاصله دستش رفته بود طرف دهنش و نفسش را توی سینه حبس کرده بود.و بعد سکوت.گوگول پرسیده بود:»دیمیتری کیه؟»و بعد بلافاصله گفته بود:»تو باهاش رابطه داری؟»
همنام/جومپا لاهیری/ص411

Advertisements

انسان بدون رویا پرحرف می شود .

..شاید یک روز کتابی بنویسم و در ان ثابت کنم به عکس تصورانسان ها ،گاوها گاو نیستند.
گاوها شخصیت پیچیده ای دارند .برخی احساساتی ،گوشه گیر ،خجالتی و فروتن اند،برخی ریاست طلب ،پرخاشگر و
زودرنج اند.اندام بزرگی دارند ولی بسیار مهربان ،متین و بی ازارند…
جلال اباد-محمد صالح علا .همشهری داستان

پ.ن:پیشنهاد می شود با صدای خود جناب محمد صالح علا گوش کنید ،فوق العاده است.