Change your rules.

Change your smile.

Advertisements

گذشته.

قبلنا روز تولدم خیلی برام مهم بود حساب بهش اهمیت می دادم, قبلنا وقتی می شنیدم یا می خوندم که کسی روز تولدش رو از یاد برده, یا روز تولدش رو دوست نداره به خاطر بیاره, یا از روز تولدش فراریه و دوستش. نداره, متعجب می شدم وبا خودم می گفتم چطور کسی ممکنه از روز تولدش ناراضی باشه, چطور ممکنه کشی روز تولدش رو از یاد ببره? !,اما الان می بینم من هم به جایی رسیدم که نمی خوام نه خودم و هیچ کس دیگه ای روز تولدم رو به خاطر داشته باشه, دیگه روز تولدم برام جذاب نیست, دیگه اهمیت نداره روز تولد کی بوده و هست, خسته ام به اندازه یه سال خستگی تو تنم مونده, از همه ی روز های رفته, روزهایی که فقط رفتن , فقط ,بی هیچ تغییری. هیچی.