پاسداری شده: /خیلی دلم میخاد این حرفو رو در رو بهش بزنم قیافه اشو ببینم قیافه اش دیدینیه :دی /از فکر به این موضوع خنده ام می گیره هه

این محتوا با رمز محافظت شده است. برای مشاهده رمز را در پایین وارد کنید:

Advertisements