پاسداری شده: ما کلن خانوادتا خوشمون می یاد همه اش زخم های کهنه رو باز کنیم ،اینی که می گم اما زخم نیست ،رمز گشایی از یه واقعه اس تو زندگیم از یه تغییر بزرگ ،از کسی که تا ابدیت می شناسمش و هیچ وقت از یادم نمی ره و این اولین نفرها هیچ وقت از یاد ادم نمی ره حداقل برای من . . .

این محتوا با رمز محافظت شده است. برای مشاهده رمز را در پایین وارد کنید:

Advertisements