پاسداری شده: تو کجای دنیا امتحان می گیرن بدون اینکه منبع ای رو مشخص کنن ؟/اینو به من بگین تا از جهل مرکب در ام .

این محتوا با رمز محافظت شده است. برای مشاهده رمز را در پایین وارد کنید:

Advertisements