جملات قصار

“I wish people could just say how they feel like ‘Hey I really don’t like when you do that to me’ or ‘Hey I’m in love with you’ or ‘Hi I really miss you and I think about you all the time’ without sounding desperate. Why can’t everyone be painfully honest and just save people the trouble.” -Unknown

Advertisements

خواب و رویا

داشت خوابم می برد,در واقع داشتم از خواب می مردم, ولی روایت سروش صحت رو شنیدم, خندیدم, بعد خوابم پرید, حالا چی کار کنم? !

روزها می روند و من به روزهای رفته می نگرم

اما من وقتی به ده سال بعدم فکر می کنم هیچی نمی بینم .حسی که تو اعماق وجودمه متغیره ،گاهی به شدت از کسی متنفر می شم ،گاهی همه چیز رو فراموش می کنم و خاطرات گذشته ام رو مرور می کنم ،سعی میکنم با مرور خاطرات خوب گذشته ام و تجربه هایی که خودم دلم میخاسته به دست بیارم در هر رابطه ای و در هر موضوعی خودم رو و ذهنم رو مشغول کنم ،تا از اتفاقات حال و در جریان دور باشم تا کمتر حرص بخورم ،فقط به این شکله که می تونم حس تنفرم رو مهار کنم ،اما فایده ی برگشتن به عقب و نگاه کردن به گذشته چیه ؟مگه جز این نیست که گذشته تمام شده و نباید بهش رجوع کرد ؟!ایا ما هم روی ارامش رو به خود خواهیم دید؟

هه.تو گورم لابد .