امپراطوری چین

وای امپراطور چین تموم شد خیلی خوب بود .دلم براش تنگ می شه .

Advertisements

کرم دارم دیگه می فهمی کرم

وای داشتم تو اینستا با یه نفهم کره شمالی ای حرف می زدم ،به رهبر عوضی اشون فش دادم گفتم مانستر ،بسترز، استاپید، طرف کم اوورد منو بلاک کرد نمی دونم چرا اصرار داشت بگه من عربم ،الان می ترسم بیاد منو شبونه از جام بکشه ببره کره شمالی کمپ چهارده .می ترسم .

شین بالاخره تونست فرار کنه

خوشالی وصف ناپذیری تمام وجودم رو پر کرده ،باور نمی کنین ولی به خاطرش نشستم گریه کردم ،وای بالاخره بعد یک سال موندن تو چین ،تونست بره به کره جنوبی ،عالی بود ،خییییلی خرشانس بود و تحمل اینهمه رنج و مشقت و شکنجه رو داشت ،وای خدایا شکرت خیلی خوشال شدم بالاخره تونست به هدفش برسه و از اون زندان فرار کنه .

مرگ بر کره شمالی

من چیزی در مورد گولاگ شوروی و اردوگاه های نازی ها نمی دونم ،ولی ایا شما می دونین اردوگاه های کار کره شمالی دوبرابر شوروی و دوازده برابر نازی ها عمر داره ؟!
ایا می دونین همچنان همین الان ،الان ،همچین جایی در کره شمالی وجود داره ؟!
ایا متعجب نشدین ؟!
من شاخ در اوردم ،ادم گیر داعشی ها بیفته ولی تو اردوگاه های کره شمالی گیر نیفته .
هر ورق اش که رو که می خونم خودمو کنترل می کنم که اشکم در نیاد ،اخه چقدر می تونن عوضی باشن ،خب تو اگه نصف مللتو به عنوان خیانت کار مثل حیوون بدتر از حیوون باهاش برخورد می کنی پس واسه کی می خای سلطنت کنی ؟!
الان متوجه دپرس بودن من شدید ؟!
خیلی غم انگیز ،طفلک تمام عمرش رو گشنه بوده ،تمام فکر و ذهنش دزذیدن غذای بیشتر بوده ،اصلا کلماتی مثل عاطفه و اعتماد و صداقت و این چیزا رو نمی شاخته ،از بچگی بهش یاد دادن که جاسوسی خانواده اش رو بکنه و برای وعده غذایی بیست ساعت کار سخت کنه ،از بچگی تو گوشش خوندن تو از تبار خیانت کار و الوده ای هستی و برای پاک کردن گناهان اونها باید سخت کار کنی ،با این همه لو دادن مادرش که می خاسته فرار کنه دور از ذهن نیست و کاملا قابل درک .
دردناکه .

فرار از اردوگاه ۱۴/siwon, super junior, kpop

کره شمالی چقدر وحشتناکه .نمی دونم چی بگم فقط می تونم بگم از اینکه ایرانیم باید از خدا تشکر کنم .ایران پاره ی تنم ،وطنم وطنم .ووویی خیلی ترسناکه .و خیلی غم انگیز خیلی خودمو کنترل کردم که نفرت و خشمم و اشکم رو بروز ندم .فقط با مسخره بازی از اون جو می تونم خارج شم .
در مقابل کره جنوبی ،وای خدایا این شیوون چقدر بافهم و کمالاته چقدر باشعوره ،شیوون اولین نفری بود بین خواننده های کره ای که برای دومین بار از طرفدارای ایرانیش تشکر کرده تو پیجش .
ندیدی عربا داشتن از حسودی اتیش می گرفتن از اینکه شیوون اسم ایرانیا رو نوشته بود وای خیلی چسبید دیشب ،مرسی شیوون عاشقتم .