مشهد 96 

من دارم می رم مشهد ،بعد از پنج سال ،باورم نمی شه. 

Advertisements

مقاله ی پردازش موازی رو شروع کردم 

یه چیز جالب ،داشتم نگاه می کردم به جز یه نمونه مقاله ی ازمون پذیری ،بقیه مقاله هایی که تا حالا خوندم ،نویسنده اش یا چینی بوده یا ژاپنی. 😂 

تومارو ویت یو 💕💝

تومارو ویت یو ،تموم شد ،دوس داشتم اخرشو ،دختره از اول تا اخرش احمق بود ولی فیلمنامه قوی و خوبی داشت ،تا اخرش هیجان داشت و ابندی هم نشد. و اون حالت معما گونه اش رو حفظ کرد. 

یوسوجون که سال 2016تو مترو چاقو می خوره ،بعد ناپدید می شه ،می ره سه سال بعد ،دوسالم بیهوش بوده اش می شه سال 2022،تو این فاصله مارین با همون سرنوشت خودش که مرگ با تصادف تو سال 2019 بوده می میره ،یوسوجون یه ماه تلاش می کنه تا با مترو باز برگرده 2019 ولی نمی شده ،اخرش می ره همون ایستگاه که در دست تعمیر، بوده ،از اونجا برمی گرده ،بعد دختره اول فک می کنه این از گذشته اس ،دوری می کنه ،بعد یوسوجون می گه نه من ایمیل دیروزتو که سه سال بعد به من می رسه رو خوندم و اینا خلاصه اشک و اه ،بهم می رسن ،سر تصادفه هم که از کصخلیه دختره اس ،ورق عقدنامه از دستش می افته وسط خیابون اینم می ره برش داره ،بعد حالا این سری باباعه که نقش اش ببیفایده بود می یاد و اینارو نجات می ده ،بعد هم یوسوجون همچنان مسافر زمانه ،بهتر بود بعد از بیهوشی ایش دیگه این قابلیت رو از دست می داد ولی هنوزم داشتش ،و در ضمن اولش نشون داد یوسوجون می خاست خودکشی کنه تو مترو که اینجوری می شه و می تونه تو زمان سفر کنه ،ولی در طول سریال و اشنایی با دختره حرفی از خودکشی به میون نمی یاد ،در کل برای یه بار نگاه کردن خوب بود. لذت بردیم. بسی. 

شب خوش. 

نه فروردین 96.