انقد حرص خوردم

😱 ینی انقد ناراحتم که حد نداره ،این دیگه جام جهانی نی بابا جمع کنین برین خونتون ،المان نی ،مسی نی ،وای خدای من وای باورم نمیشه پرتقال ،رونالدو نی ،اخ رونالدو رونالدو 😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭

Advertisements

بالاخره تمومش کردم بد نبود .

“ما با مرگ خود پیروز می شویم .”آخرین و برترین تاج گل پیروزی المان ،مرگ ملت های ژرمن خواهد بود و ملت المان با پیروزی هایش فقط مرگ خود را فتح خواهد کرد .
صفحه ۲۶۹/قربانی

قربانی /هیملر /المان نازی /المان

هتلش با هیلمر یکی بوده یه روز بدو بدو می ره که به آسانسور برسه می بینه که یه عالم سرباز اس اس اونجا ایستادن ها حواسش نبوده ،شاید براش عادی شده بوده خب ،می چپه کنار هیملر ،تازه هیملر مییاد بندازتش بیرون بهش چپ چپ هم نگاه میکنه 😂😂😂 خیلی خنده بود ،این تیکه اش .

کتابه تازه از وسطاش فهمیدم چی به چیه و موضوع و هدف چیه و اینا . قربانی /مالاپارته

آلمانی ها دنبال سگ ها بودن که بکشنشون ،چون روس‌ها به سگ ها گرسنگی می دادن بعد که آلمانی ها پیداشون می شد ولشون می کردن برن اونارو بدرن ،و نه فقط این به سگ ها ماده منفجره می بستن و با یه دکمه از راه دور وقتی به آلمانی ها نزدیک می شدن می ترکوندشون .به همین خاطر آلمانی ها سگ ها رو هرجا می دیدن می کشتن .
روس‌ها “سگ ها” هستن .”موش ها “آلمانی ها .”پرنده ها “دخترها .

ژاپن /آرزوهای دست نیافتنیم


نمیتونم به خودم قول بدم که یه روزی همچین جایی خاهم رفت ،ولی با تمام وجود آرزوم اینه که یه روز همچین جایی باشم ،اونجا باشم ،و نوشته های روی ستون های نارنجی رو بخونم حتی اگر خیلی بی اهمیت باشن اون ‌نوشته ها …با تمام وجود آرزو م اینه که یه روز برم ژاپن .